Tre-fem dagars utbildning
- om värdegrundsarbete
för organisationer
och företag.Utbildning i att arbeta som förändringsagent
och hur förändringsarbete genomförs.

Metodutveckling, tre-fem dagars utbildning avseende
värdegrundsarbete genom processinriktade insatser.

Uppgifter och metodövningar ska utföras av deltagarna under
3-4 månader på hemmaplan, inom ditt företag, din organisation.
Förändringsarbetets olika faser, uppföljning
och utvärdering ingår som moment i utbildningen.


Etiska ledord för företaget Kajsa Widén är: Tid, Tålamod och Tillit.


Copyright Företaget Kajsa Widén.