METODUTVECKLING         

                              
                        Tre-fem dagars utbildning - om värdegrundsarbete för organisationer och företag.

Utbildning i att arbeta som förändringsagent och hur förändringsarbete genomförs.

Metodutveckling, tre-fem dagars utbildning avseende värdegrundsarbete genom processinriktade insatser.
Uppgifter och metodövningar ska utföras av deltagarna under 3-4 månader på hemmaplan, inom ditt företag, din organisation.
Förändringsarbetets olika faser, uppföljning och utvärdering ingår som moment i utbildningen.Etiska ledord för företaget Kajsa Widén är: Tid, Tålamod och Tillit.
För prisuppgifter, offert och bokning mailar du till: widenkajsa@gmail.com

Copyright Företaget Kajsa Widén.